Öğretim Sistemi

Eğitim-Öğretim

Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezimiz, çoğunluğu alanlarında doktora derecesine sahip olmak üzere en az lisansüstü mezunu, asıl meslek alanları eğitmenlik olan yurt dışı deneyimli uzman öğretim kadrosu ve kaliteye önem veren anlayışı ile kısa sürede kendini ispat etmeyi başarmıştır. Kaliteden taviz vermeyen bir yaklaşım sunarak son teknoloji ile donanmış sınıf ortamlarında öğrencilerin hem akademik hem de bireysel dil gelişimlerine öğretimde öğrenci merkezli yeni yöntem ve tekniklerle cevap vermektedir.

Ayrıca SCÜ TÖMER öğrencilerinin sadece dil değil, sosyal ve kültürel gelişimlerine de son derece önem vermektedir. Yabancı dil eğitiminin vazgeçilmezlerinden kültür aktarımı ilkesi çevresinde kültür tanıtımı ve kültürel kaynaşmayı sağlama adına aktif ders ortamından yorulan öğrencilerimizin motivasyonlarını üst seviyede tutmak için düzenli aralıklarla Sivas’ı ve Türk kültürünü tanıtan çeşitli sosyal faaliyetler oluşturulmakta böylece öğrencilerimizin sosyalleşmesi sağlanmakta aynı zamanda sosyal dil gelişimleri desteklenmektedir.

Merkezimizde, güncel dil yaklaşımları çerçevesinde dil öğretimi bakımından evrensel kriterlere uygun biçimde programlanmış bir öğretim süreci yer almaktadır. Bu öğretim sürecini, dil öğretimi hususunda yetkin, donanımlı ve alanında tecrübeli öğretim elemanlarımız yürütmektedirler. Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (The Common European Framework of Reference for Languages) kapsamında tespit edilen tüm dil düzeylerinin (A1,A2,B1,B2,C1,C2) kursları verilmektedir. Kurs düzeylerinin açılması hususu öğrenci seviyelerine ve taleplere göre değişebilmektedir.

 

 

 

Temel Kullanıcı
A1

 

 • Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.
 • Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
 • Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.

 

 

A2

 

 

 • Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
 • Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.
 • Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.

 

 

 

 

Bağımsız Kullanıcı
B1

 

 • Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.
 • Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
 • Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.

 

 

B2

 

 

 • Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.
 • Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir.
 • Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

 

 

 

 

Yetkin Kullanıcı
C1

 

 • Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
 • Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.
 • Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

 

 

C2

 

 

 • Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.
 • Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.
 • Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.*

 

 

 

 

Peki, Neden Türk Dili?

Günümüzde, Türk dili yaklaşık olarak 12.000.000 kilometrekarelik bir alanda 220.000.000 kişi tarafından konuşulan ve 100'den fazla ülkede öğretilmekte olan Çince, İngilizce, İspanyolca ve Hintçeden sonra en yaygın 5. dildir. Türkçe, dünya çapında 83.000.000’dan fazla insan tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Türkiye ve Kıbrıs'ın resmî dilidir. Yalnızca Türkiye’deki Türkler tarafından değil, aynı zamanda Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Irak, İran, Suriye, Gürcistan, Arnavutluk ve Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkasya'daki diğer bölgelerde de yaygın olarak konuşulan bir dildir. Türkçe, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Sibirya'da konuşma dili veya yazı dili olarak yaşayan yirmi yazı dili koluna ayrılan bir dil ailesine aittir.

Bu diller arasında farklılıklar yakın benzerliklerden çok daha azdır. Dolayısı ile Türkçe bilmek ve konuşmak yukarıda zikredilen büyük önemi haiz olan coğrafyanın her anlamda sunmuş olduğu geniş ve çeşitli imkânların ve ayrıcalıkların kapılarını sizlere açar. Şu anda kullanılan Türk alfabesi, Latin alfabesinin Türkçeye uyarlanması ile birlikte 29 harften oluşmaktadır.

Bu harfler yazıldığı gibi okunmaktadır ve bu nedenle, Türkçe öğrenmek ve telaffuz etmek diğer dillere nazaran oldukça kolaydır. Türkçeden diğer dünya dillerine geçen ve kullanılmakta olan kelimelerin sayısının 20 binden fazla olduğu tahmin edilmektedir.

 

 

 

Neden Türkiye?

Türkçe, Avrupa ve Asya'nın kesiştiği,kıtalar arasında köprü niteliğinde olan stratejik ve jeopolitik olarak oldukça önemli bir konuma sahip olan Türkiye’nin dilidir. Türkiye ise kültür, medeniyet ve sanat tarihiyle, doğal güzellikleriyle, kaliteli üniversiteleriyle,sahip olduğu çok çeşitli iş imkânlarıyla, yükselişte olan ekonomisiyle ve misafirperver insanlarıyla yabancılar tarafından özellikle son zamanlarda bulunduğu coğrafyanın yaşanılabilir bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

 

 

 

Neden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi?

Ülkemizin yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas'ta kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı anısına, 1974 yılında kanunlaşarak 11000 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur 1974 yılında Tıp Fakültesi ile eğitime başlayan Cumhuriyet Üniversitesi Ocak 2017 tarihi itibariyle, 15 Fakülte, 4 Enstitü, 1 devlet konservatuarı, 24 Uygulama Araştırma Merkezi, 1055 yataklı 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 6 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu ile 57.938 öğrenciye hizmet vermektedir.

Üniversitemiz 1.859 akademik ve 1.678 idari personel ile Türkiye'nin seçkin üniversiteleri arasında yerini almıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alim YILDIZ, 5 Ağustos 2016 tarihinde göreve başlamış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Merkezimiz Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinin içerisinde olup Enstitüler binası zemin katta eğitim vermektedir.

Merkezimiz tüm fakültelere, yemekhanelere ve kütüphanelere en yakın merkezi konumdadır. Merkezimizde eğitim gören öğrencilerin faydalanabilecekleri 2 kütüphane, 4 yemekhane, 2 kapalı spor salonu, 3 açık spor salonu, yüzme havuzu, hastane ve bir sağlık merkezi mevcuttur. Üniversitemizdeki öğrencilere kolaylık sağlayabilmesi için kimlik uygulaması mevcuttur.

Üniversitemiz içerisinde öğrencilerimizin kalabileceği KYK yurt olanakları mevcuttur. Üniversitemiz içerisinde öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği vakıf çarşısı bulunmaktadır. Öğrencilerin kolaylıkla ulaşabilmesi için Üniversitemiz içerisinde her mahalleye otobüs durağı vardır. Her yerden tek vasıta ile Üniversitemize ulaşabilmektedirler.

Merkezimiz bünyesinde 3 sınıf mevcuttur. Merkezimiz 2014-2015 eğitim öğretim yılında toplam 26 Suriye uyruklu Türkiye burslusu öğrenci, 2015-2016 eğitim öğretim yılı 46 Suriye uyruklu Türkiye burslusu öğrenci ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında 17 Suriye uyruklu toplamda 89 Türkiye burslusu öğrenciyi mezun etti.

Yayın olarak Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğretim seti kullanılmaktadır. Merkezimizde 4 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Sınıflarımız 20 kişilik kapasiteye sahiptir. Sınıflarımızda projektör makinesi, dizüstü bilgisayar ve ses sistemleri bulunmaktadır. Sınıflarımızın oturma planları U düzeni şeklindedir ve öğrencilerin masa sandalyesi özel tek kişiliktir. Öğrencilerin faydalanabilmeleri için hikâye kitapları, testler vb. materyaller mevcuttur.