İdari Yapı

  

Merkez Müdürü
Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ

 

 

 

Merkez Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. Mahmut GÜNAY

 

Merkez Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Tolga ORHANLI

 

                                                                                                                                  

 

Öğrenci işleri
Harun YEKBAŞ