Tarihçe

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER, yabancılara Türkçeyi öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SCÜ TÖMER) adıyla ............... tarihinde kurulmuştur.

Her geçen yıl kapasitesini artıran ve hizmet alanını genişleten merkezimiz, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurum/kuruluşlarla da çalışmalar yürütmektedir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER'e Türkçe dil hazırlık okumak için gelen uluslararası uyruklu öğrenciler, başlangıç, orta ve ileri düzey kurlardan oluşan dil eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkçe dil yeterlilik sertifikası almaya hak kazanırlar.

Türkçe hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler ise sahip oldukları Türkçe dil yetkinlikleriyle üniversite eğitimlerine kolayca devam edebilmektedir.

•Adayların Türkçe yeterlilik düzeyi nasıl belirleniyor?

a) Üniversiteye kabul edilen adayların öğrenimlerine başlay

b)Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Sınavlardan en az B2 düzeyi puan alan adaylar öğrenimlerine başlar. Bu sınavlar dışındaki Türkçe yeterlik belgelerinin eşdeğerliği konusunda Senato yetkilidir.

c) A1, A2, B1 düzeyi puanı olan adayların kayıtları yapılarak Türkçe eğitimi almak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile 1 yıl izinli sayılırlar. Türkçe seviyesi yetersiz görülen ve kendi imkanları ile eğitim gören öğrencilere Türkçelerini bu sure zarfında yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl daha ek süre verilir. Bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini bu maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca belgelendirdikleri takdirde öğrenimlerine başlarlar. Aksi takdirde kayıtları silinir.

d) Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.

e) Türkçe düzeylerini ilerletmekle yükümlü veya Türkçe düzeyleri yetersiz olan adaylar istemeleri halinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin açmış olduğu Türkçe Dil Kurslarına devam edebilirler.

f) Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

 

•Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Türkçe hazırlık dersleri veriliyor mu?

     Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilerimize Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTÖMER) tarafından Türkçe hazırlık dersleri verilmektedir.

 

Türkçe Dersleri Hakkında Genel Bilgiler

     Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi kursu, Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) çerçevesinde dil seviyeleri dikkate alınarak A1-A2  (Temel Seviye), B1-B2  (Orta Düzey) ve C1 (İleri Düzey) olmak üzere 5 kur halinde yapılandırılmıştır.

Beş kuru başarıyla bitiren bir öğrenci, okuma, konuşma, dinleme ve  yazma becerisi elde etmiş olmaktadır.

Dersler, görsel, işitsel ve yazılı malzemeler eşliğinde daha etkin işlenerek öğrencinin Türkçeyi kolayca öğrenmesi,  ödev ve projelerle geliştirmesi sağlanmaktadır.

Kurslara başlamadan önce “seviye belirleme sınavı” yapılmaktadır. Sınav sonucu dört ay geçerlidir.

Kur belirleme sınavı sonucuna rağmen, öğretim elemanı, gerekli gördüğünde öğrencinin kurunu müdürün onayıyla değiştirebilir.

Derslere % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı eksik olan kursiyer dönem sonu sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır.

             Kur Becerileri

 A-1 Kuru: Öğrenci, günlük hayatta, basit cümlelerle iletişim kurabilir, kendini veya başkasını tanıtabilir.

 A-2 Kuru: Öğrenci, kendisine yakın çevre ve konularla ilgili basit cümleler ve terimler kullanarak iletişim gerçekleştirebilir.

B-1 Kuru: Belli düzeydeki Türkçe metinleri okuyup anlayabilir. Basit ve birbiriyle bağlantılı cümleler kurabilir, yaşadığı olayları anlatabilir.

B-2 Kuru: Zor metinlerin ana fikrini anlayabilir, alanıyla ilgili terimleri bilir ve bu terimleri kullanarak bir konuda düşüncelerini ifade edebilir. Güncel bir soruyu olumlu ve olumsuz şekilde cevaplayabilir.

 C-1 Kuru: Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve özetleyebilir. Zorlanmadan akıcı ve hızlı bir şekilde kendini ifade edebilir. Dili toplumsal ve mesleki hayatında etkili bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konuları açık, planlı ve ayrıntılı bir şekilde anlatabilir. 

 

•SCÜ TÖMER tarafından verilen Türkçe derslerinin ücretleri nedir?

    Bir kur ücreti 3000 TL olup talepte yeterli sayıya ulaşıldığında her kurs döneminde her kurdan sınıf açılmaktadır.