Misyonumuz & Vizyonumuz

Kuruluş

Cumhuriyet TÖMER, 10 Eylül 2013 tarihinde 28761 sayılı Resmî Gazete’de yönetmeliğinin yayımlanması ile birlikte Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içinde kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Misyon

Misyonumuz, yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve evrensel değerler ölçütünde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi, Türk dilini ve kültürünü tanıtmak, Türkçe ve başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yapmak amacıyla gerekli eğitim ve araştırma ortamını yaratmak, bu alanlarda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve bilimsel yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu alanlarda yapılan çalışmalara öncülük etmektir.

Vizyon

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası kriterler çerçevesinde Türkçeyi ve diğer dünya dillerini, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak öğretmek, dil öğretiminde yeni yaklaşım, yöntem ve teknikleri geliştirmek, böylelikle dil öğretimde Türkiye ve dünyanın önde gelen kurumlardan biri olmaktır.

Merkezimizin Amaçları

  • Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeöğretmek,

  • Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara Türkçe öğretmek,

  • Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak,

  • Yurt dışındaki Türk çocuklarına, Türkçe öğretmek amacıyla, kısa süreli kurslar düzenlemek,

  • Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla, Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak.

Cumhuriyet Üniversitesi Türkçeye, Türk dillerine yabancı kalmadığını bünyesinde daha önceden açmış olduğu ilgili birimler ve bölümlerle, bu alanda düzenlemiş olduğu ulusal ve uluslararası muhtelif bilimsel faaliyetler ile kanıtlamış, kurmuş olduğu Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ile de bu çalışmalara farklı bir boyut kazandırmış bulunmaktadır.