İdari Yapı

  

Merkez Müdürü
Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ

 

 

    

 

Merkez Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Fırat YOLCU

 

 

Merkez Müdür Yardımcısı
   Öğr. Gör. Mehmet Şirin ÖZER