Çalışma Alanları

 Ana dili ve yabancı dil / ikinci dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,

 Üniversitelerdeki Eğitim Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerinin geliştirilmesine dönük çalışmalarda bulunmak,

 Üniversitelerdeki Eğitim Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji böülmlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,

 Türk dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

 Dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, çeşitli dillerde kurslar düzenlemek,

 Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına ve iki dillilere Türk Dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek,